کیاناکیانا، تا این لحظه: 9 سال و 8 ماه و 4 روز سن داره

کیانا فرشته خونه ما

از پدر به دختر

 کلید ارتباط موفق با دخترت: 1.همیشه در زندگی او شرکت داشته باش. 2. به مادرش احترام بگذار و او را تحسین کن. 3. قدر تک تک لحظاتی را که با او هستی بدان. 4. هر روز برای او دعا کن. 5. قهرمان او باش.     وقتی از سرکار به خانه برمی گردی هرچقدر می توانی دخترت را بغل کن. این کار همان اندازه که به نفع اوست به نفع توست.       هرگز فراموش نکن که پدران مهربان دخترانی را تربیت می کنند که عزت نفس زیادی دارند.     ...
8 تير 1390