کیاناکیانا، تا این لحظه: 9 سال و 8 ماه و 4 روز سن داره

کیانا فرشته خونه ما

my puppet

چه لذتي داره با دختركوچولوت بشيني و كاردستي درست كني.... كار هر روز من وكيانا... مقواهاي رنگي و چسب و قيچي و دكمه ..... خلاصه هرچي كه بشه باهاش يه چيز جديد ساخت. عاشق ايني كه دستمال توالت ها زودتر تمام شه و با لوله ش كاردستي درست كني... خيلي خيلي هم خوشگل ميشه الآن عكسشو ندارم ولي بعد ميام ميزارم اين هم كاردستي جديد كلاس زبانت. ...
2 بهمن 1393
1