کیاناکیانا، تا این لحظه: 9 سال و 8 ماه و 4 روز سن داره

کیانا فرشته خونه ما

اردوي بهاري

طبق روال هر ساله اين موقع از سال از طرف مهد به اتفاق بچه ها و مامان ها رفتيم اردو و باز هم طبق معمول هميشه و از شانس شما اگه روز قبل  آفتاب سوزان 40 درجه هم باشه دقيقا روز اردو هوا ابري و باروني ميشه. صبح كه بيدار شديم زمين خيس و هوا ابري بود به مديرتون زنگ زدم و گفت اردو  كنسل نميشه فقط لباس گرم برداريد. فكرشو بكنيد اگه كنسل ميشد با اين همه وروجك مشتاق اردو چه ميكرديم!!!!! تو حياط مهد منتظر رسيدن همه بچه ها..... خلاصه ساعت 8:30 حركت كرديم. مقصد پارك جنگلي شهيد زارع بود. به محض رسيدن ورزش صبحگاهي و بازيهاي گروهي رو شروع كرديد. بعد از يك صبحانه كامل به اتفاق همه بچه ها رفتيم محوطه بازي خيلي بهتون خو...
5 ارديبهشت 1394
1